Boerderijtuinen
tuinpagina.net 

| | Bookmark

  Boerderijtuinen

- Boerderijtuinen -

Boerderijtuinen zijn over het algemeen landelijk gelegen particuliere tuinen, van redelijk groot oppervlak, verbonden met een bijbehorende boerderij en daarom zijn er van oudsher typerende kenmerken, zoals bijvoorbeeld: een windsingel, vrolijke bontgekleurde borders en vaak ook een boomgaard met verschillende fruitbomen.

Vroeger

Gebruik en inrichting van het boerenerf in het buitengebied zijn beeldbepalende elementen.
Vroeger was het erf herkenbaar aan de hooiberg, boenhok, bakhuisje, waterput, mestvaalt, moestuin, siertuin, boomgaard, paardenwei en rond scharrellende kippen. Het ging vloeiend over in het omringende landschap met weilanden, akkers, geriefhoutbosjes, houtwallen, meidoornhagen, rietbosjes, paddenpoelen en andere kleine landschapselementen.
Een juiste streekeigen beplanting op het erf zorgt voor een herkenbaar landschap.
Een oorspronkelijk boerenerf bevatte gebruikselementen, zoals een boomgaard met meerdere soorten fruitbomen en een moestuin. Deze elementen, belangrijk voor de voedselvoorziening, werden van oorsprong in de voortuin gesitueerd. Dit deel van het erf was van de boerin. Snijbloemen deden op een later moment hun intrede, eerst in de groentetuin maar later werd de complete voortuin een siertuin.
Een appelhof was van oorsprong ook aan de voorkant van de woning te vinden.
In de hof zorgde een geit vaak voor onderbegrazing door het gras kort te houden en rottend fruit in de boomgaard op te ruimen.
Achter de boerderij was de gebruikhoek van de boer zelf. Hier groeiden bomen, heesters en kruidachtigen uit de omgeving en het was ook de plaats voor de hond en de kippen.


Nutstuin

Het leven op een boerderij was zoveel mogelijk zelfvoorzienend en alles was praktisch ingericht.
De sierwaarde nam vroeger duidelijk een tweede plaats in, maar was waar mogelijk evengoed aanwezig.
Schoonheid, orde en netheid stonden voorop en de gesteldheid van de familie was hieraan af te zien.
Van oorsprong was de boerentuin een nutstuin. Er werden voornamelijk groenten verbouwd en wat snijbloemen. Hoe groter de welvaart werd hoe meer siergewassen hun intrede deden.
Wel was het altijd belangrijk dat de planten gemakkelijk groeiden en weinig onderhoud vergden.


Erfbeplanting


Beplanting rond de boerderij / het erf werd  door de bewoners van het erf aangelegd als bescherming tegen de wind, maar ook tegen blikseminslag. Ook diende erfbeplanting als houtvoorziening.
In de boerentuin vind je verschillende soorten planten. Zoals stinzeplanten. Dit zijn voorjaarsplanten die eenmaal in de tuin geplant, snel verwilderen en gemakkelijk de winter over-leven, zoals narcis, wilde hyacint, krokus, sneeuwklokje, lelietje-van-dalen, vingerhoedskruid en kievietsbloem.
Stinze is een Fries woord voor een versterkte stenen boerderij en een stenen huis waarin adellijke heren woonden. In de tuinen bij die huizen stonden veel van deze planten.
Behalve stinzeplanten heeft een boerentuin meestal ook een hoekje met keukenkruiden, zoals lavendel, dille, tijm, basilicum en venkel. Deze planten ruiken allemaal lekker en trekken insecten en vlinders aan.

Boerderijtuinen NU

De definitie voor boerderijtuin is tijdens de 20e eeuw aangepast aan de moderne tijden, die bepaald dat een boerderijtuin in welke vorm dan ook, een ontworpen tuin bij een boerderij is.
Een boerentuin is een min of meer gegroeide tuin zoals die onder beheer van de boerin zelf tot ontwikkeling kwam.

Bezoekt u hier boerderijtuinen

Ä
  Overzicht                                                                                    
Visitors today: 8
Visitors till now: 55687
Views today: 9
totaal Views: 71241
All stats
Online since: 22-11-2007
Changed: 23-11-2007
Categories: 1 rubriek
links: no links


pages A-Z


loadtime: 1.694.
Onderdeel van TUINPAGINA NET